Obnova dat - FOTOP Štefan Kováč

Přejít na obsah

Obnova dat

- Vykazuje Vaše datová karta chyby?
-
Smazali jste nebo zformátovali omylem Vaši paměťovou kartu?
- Nemůžete zobrazit Vaše fotografie?
- Pokládáte si otázku jak zachránit Vaše ,,ztracené" fotografie?
- Ve většine případů lze Vaše fotografie ZACHRÁNIT.

Pokud Vaše karta vykazuje nětkerý z výše uvedených příznaků v žádném případě:

- dále nefotografujte
- kartu neformátujte
- neukládejte další fotografie na kartu
- dále nepřehrávejte kartu v přehrávačích


Vaši kartu stačí donést na některou z našich provozoven, fotografie z poškozeného média uložíme na jiný datový nosič.


Návrat na obsah